ข้อมูล บริษัทเกี่ยวกับเรา
Litefilm Technology เป็นผู้ผลิตส่วนประกอบด้านการฉายแสงระดับมืออาชีพที่พยายามพัฒนาและพัฒนา เนื่องจากเทคโนโลยีการฉายแสงได้รับการคิดค้นและใช้อย่างกว้างขวางเพื่อให้เป็น บริษัท ชั้นนำระดับโลกที่มีเทคโนโลยีการเคลือบที่เหนือกว่า Litefilm จึงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประวัติศาสตร์
    3การสอบสวน