Hồ sơ công tyGiới thiệu
Litefilm Công nghệ là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của thành phần phủ quang học những người nỗ lực để cải thiện và phát triển. Kể từ khi công nghệ phủ quang đã được ứng dụng rộng rãi Để trở thành một công ty đẳng cấp thế giới với công nghệ phủ sơn cao cấp, Litefilm nỗ lực nâng cao khả năng cạnh tranh.
Lịch sử
    3Thắc mắc